OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací


Postup při koupi nemovitosti přes realitní kancelář

 

Nemovitosti jsou sice zboží, ale na rozdíl od rohlíků, je koupě nemovitosti časově náročný proces, vyžadující poměrně složité právní operace, doprovázené řadou smluvních dokumentů a úředních listin.

Spoluprací s profesionálním realitním makléřem a zavedenou realitní kanceláří, můžete celý proces značně urychlit a ušetřit si velké množství starostí i nervů při běhání po prohlídkách a úřadech.

Obvyklý postup při koupi nemovitosti:

Výběr realitní kanceláře a makléře

Realitní makléř vám může pomoci s výběrem nemovitosti tak, aby cena i kvalita odpovídala aktuální situaci na trhu a zároveň splňovala vaše požadavky, které specifikujete v poptávce. Zajistí prohlídky nemovitosti, zkontroluje veškeré smluvní dokumenty a asistuje při prohlídkách a při převzetí nemovitosti. Realitní makléř vždy maximálně hájí vaše zájmy.

Vytipování vhodné nemovitosti

Kupovanou nemovitost doporučujeme nechat prohlédnout technickou inspekcí nemovitostí. Její technici zjistí skutečný stav nemovitosti a významně se sníží riziko výskytu skrytých vad. Vyhnete se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích. Tuto službu vám rovněž pomůžeme zajistit.

Dohoda

Pokud máte vybranou nemovitost, je možné s prodávajícím makléřem uzavřít ústní dohodu o rezervaci do nejbližšího možného termínu podpisu rezervační smlouvy, upravující podmínky, termín a závaznost.

Rezervační smlouva - Dohoda o složení blokovacího depozita

V případě vážného zájmu o nemovitost podepíšete s realitní kanceláří makléře Rezervační smlouvu, která vám zajišťuje rezervování vybrané nemovitosti do doby, než se podepíše kupní smlouva.

Zaplacení rezervačního poplatku - blokovacího depozita

Rezervační poplatek je důkazem vašeho vážného zájmu o nemovitost a je započítán do kupní ceny. Ode dne složení blokovacího depozita je pro vás vybraná nemovitost závazně rezervována a není možné ji nabízet dalšímu zájemci.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Uzavírá se v případech, kdy prodávající i kupující mají zájem kupní smlouvu uzavřít, ale z určitých důvodů to není zatím možné, třeba když kupující vyřizuje hypotéku na pořizovanou nemovitost. Smlouva o smlouvě budoucí kupní zavazuje vás i prodávajícího k následnému uzavření Kupní smlouvy. Vlastní Kupní smlouva je pak zpravidla přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Financování nemovitosti úvěrem nebo hypotékou

V případě, že nemovitosti financujete bankovním úvěrem, nebo prostřednictvím hypotéky, bude vaše banka požadovat zřízení zástavního práva na nemovitost ve svůj prospěch. Zástavní právo obvykle zřizuje majitel nemovitosti a vzniká zápisem do Katastru nemovitostí.

Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky
Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Na základě těchto smluv přechází vlastnictví nemovitosti z prodávajících na kupujícího. K převodu vlastnického práva na nového majitele dochází zápisem do Katastru nemovitostí. Převod družstevního podílu nastává okamžikem doručení dohody o převodu orgánu bytového družstva.

Úschova kupní ceny

Úschovou kupní ceny se předchází nepříjemným situacím, které by mohly vzniknout během převádění nemovitosti. . Běžnou praxí je složení kupní ceny po odečtení již uhrazeného rezervačního poplatku do úschovy nezávislé třetí osoby nebo instituce. Využívá se úschova advokátní, notářská nebo bankovní. Z úschovy se vyplatí kupní cena prodávajícímu tak, jak je dohodnuto v Kupní smlouvě, ale obvykle po převedení nemovitosti v Katastru nemovitostí z prodávajícího na kupujícího na základě předložení originálního Listu vlastnictví uschovateli.

Návrh na vklad do Katastru nemovitostí

Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí je nutné provést vždy, když dochází ke změně majitele zapsaného v Listu vlastnictví. Změna vlastnictví v Katastru nemovitostí se neprovádí u družstevních bytů, u kterých toto řeší Dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a její doručení příslušnému orgánu bytového družstva.

Převzetí nemovitosti

Při převzetí nemovitosti realitní makléř zajistí odečty měřidel, které následně použijete jako podklad pro převody dodavatelů vody a energií.

Daňové přiznání

Od 1.11. 2016 platí daň z nabytí nemovitostí vždy kupující. Daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí.

Povinnými přílohami jsou:

  • písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci
  • písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu nebo znalecký posudek
  • přílohy daňového přiznání postačí přiložit v prosté kopii v listinné nebo elektronické podobě

Předmět daně z nabytí nemovitých věcí

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).

Potřebné tiskopisy jsou v elektronické podobě k dispozici pro tisk s následným ručním vyplněním, případně ke stažení na webových stránkách České daňové správy - http://cds.mfcr.cz , v nabídce Daňové tiskopisy a na stránkách Ministerstva financí - www.mfcr.cz v sekci Daně a Cla - nabídka Daně.

Pronájem nemovitosti

Pokud jste si kupovali nemovitost jako investici, rádi vám pomůžeme s jejím pronájmem - volejte 603 898 417.

Nejjednodušeji zadáte poptávku nemovitosti prostřednictvím internetu ZDE .

 

 

Ing. Radek Hoďák


Jmenuji se Radek Hoďák a jsem samostatný realitní makléř, člen Realitní komory České republiky.

Pracuji jinak než většina realitních makléřů, zabývám se především prodejem a pronájmem nemovitostí přes internet a sociální sítě. Natáčím videoprohlídky, používám osobní PPC reklamu, Facebook, Google+, YouTube, vytvářím weby nemovitostí, propaguji nemovitosti pomocí email marketingu a affiliate programů.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.